Frode

Vårt egna varumärke Frodemuren är ett komplett mursystem att använda både som stödmur och som fristående mur.
Frode är ett massivt block som är klippt och tumlad vilket ger ett granitliknande utseende.
Fristående murar byggs med ”Frode Dubbel” där muren är klippt på båda långsidorna. Övriga passbitar i systemet är halvsten, hörnsten, stolpsten och trappblock.
FAKTA

Betong
Klippt & tumlad
40x20x17cm
Grå, grafit

Comments are closed.